Những Mô Hình Truyền Thông Marketing Phổ Biến Hiện Nay 

Ngày nay, với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn để có thể mở rộng nhận biết thương hiệu, sản phẩm trên thị trường. Điều này đã thúc đẩy sự tăng cao đáng kể trong nhu cầu sử dụng mô hình truyền thông marketing. Vậy mô hình truyền thông marketing là gì và nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong chiến lược kinh doanh?  

Các mô hình truyền thông marketing phổ biến

Mô hình AIDA

Mô hình AIDA viết tắt của Attention (Sự chú ý), Interest (Sự quan tâm), Desire (Mong muốn), và Action (Hành động), là một trong những mô hình truyền thông marketing phổ biến nhất. Mô hình tập trung vào việc thu hút sự chú ý, tạo sự quan tâm, mong muốn và thúc đẩy khách hàng thực hiện hành động mua hàng, được nhiều doanh nghiệp sử dụng để hướng dẫn chiến lược truyền thông tiếp thị của mình.

Các mô hình truyền thông marketing phổ biến
Các mô hình truyền thông marketing phổ biến

Mô hình AIDA giúp doanh nghiệp xác định rõ hơn các bước cần thiết để tương tác với khách hàng và tạo ra chiến lược tiếp thị hiệu quả từ giai đoạn chú ý đến hành động.

Mô hình AISAS

Mô hình AISAS cũng có các yếu tố như Attention, Interest, Search, Action Share. Đây là một mô hình truyền thông marketing đem lại hiệu quả khá cao. So với mô hình AIDA, mô hình này bổ sung thêm giai đoạn “Search” để đánh giá việc khách hàng tìm kiếm thông tin trước khi mua hàng và giai đoạn “Share” để xem xét việc khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ sau khi mua hàng.

Có thể đánh giá mô hình này nhấn mạnh vào quá trình tương tác của khách hàng từ khi chú ý đến sản phẩm đến việc chia sẻ trải nghiệm sau khi mua hàng. Đồng thời tận dụng sức mạnh của tìm kiếm và chia sẻ trải nghiệm người dùng để xây dựng mối quan hệ lâu dài đối với doanh nghiệp.

Mô hình Marketing Mix 4P

Marketing Mix 4P (Product, Price, Place, Promotion) là mô hình tập trung vào các yếu tố cơ bản trong chiến lược tiếp thị. Nó bao gồm các công việc như xác định sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và chiến lược quảng cáo để đạt được mục tiêu tiếp thị.

Mô hình Marketing Mix 4P
Mô hình Marketing Mix 4P

Mô hình ma trận SWOT và TOWS

Mô hình ma trận SWOT (viết tắt các từ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) và TOWS (viết tắt các từ Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths) được sử dụng để phân tích môi trường nội bộ và ngoại vi của doanh nghiệp. Mô hình này giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để doanh nghiệp đưa ra chiến lược phù hợp.

Lợi ích sử dụng mô hình truyền thông marketing 

Sử dụng mô hình truyền thông marketing mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về khách hàng và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Dưới đây là một số lợi ích cơ bản bao gồm:

Hướng đúng tới khách hàng mục tiêu

Mô hình truyền thông marketing giúp doanh nghiệp đạt chú trọng vào việc hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Qua từng giai đoạn như thu hút sự chú ý, tạo sự quan tâm và mong muốn, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược tiếp thị chính xác và hiệu quả hơn.

Tối ưu hóa chiến lược tiếp thị

Bằng cách phân tích hiệu quả các giai đoạn của mô hình, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chiến lược tiếp thị một cách hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực tài chính một cách thông minh, tập trung vào những khía cạnh, nội dung quan trọng nhất để tạo ra ảnh hưởng lớn.

Lợi ích sử dụng mô hình truyền thông marketing 
Lợi ích sử dụng mô hình truyền thông marketing 

Tăng tương tác

Mô hình truyền thông marketing giúp khuyến khích sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng từ giai đoạn quan tâm chú ý đến hành động. Điều này vô hình trung đã tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực, giúp xây dựng mối quan hệ vững chắc và sâu sắc.

Nhận thức thương hiệu trên thị trường

Qua việc định rõ từng bước trong mô hình truyền thông, doanh nghiệp có thể xây dựng nhận thức thương hiệu trên thị trường một cách mạnh mẽ. Sự chú ý, quan tâm và mong muốn từ khách hàng tạo ra một ấn tượng tích cực, giúp thương hiệu được lan rộng và tồn tại trong tâm trí khách hàng.

Tính đo lường hiệu quả

Mô hình truyền thông marketing cung cấp cơ hội đo lường hiệu quả của chiến lược tiếp thị. Với việc theo dõi từng giai đoạn của chiến lược, doanh nghiệp có thể quan sát đánh giá được hiệu quả mỗi bước từ đó điều chỉnh kịp thời và hợp lý những điểm cần cải thiện.

Kết luận

Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ cho bạn những thông tin liên quan đến các dạng mô hình truyền thông marketing. Sunflymedia hy vọng qua những thông tin trên sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của phương tiện này trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi tại: 

 
Dự Án Nổi Bật